telefoon: 06 51 837 788        e-mail: bert@psycholoog-coach.nl      
     
Studie- en beroepskeuzeonderzoek

Jongeren, leerlingen in het voortgezet onderwijs of studenten aan mbo-, hbo-instellingen of universiteiten, kunnen moeite hebben met het maken van keuzes voor hun verdere opleiding of beroep. Er is ook zoveel te kiezen en de keuzes zijn ingrijpend. Een verkeerde keuze voor een opleiding kan erg kostbaar zijn.
Met een studie- en beroepskeuzeonderzoek, wordt het maken van keuzes aanmerkelijk vergemakkelijkt. De informatie over het passende opleidingsniveau en –richting zoals die uit het onderzoek naar voren komen, maken het kiezen gemakkelijker.
Door de toegenomen zekerheid van de juiste keuze zal het studeren met meer zelfvertrouwen gebeuren en gemakkelijker zijn.
Het onderzoek richt zich op intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid en beroepsinteresses.
Met de persoonlijke omstandigheden wordt in de advisering natuurlijk rekening gehouden. Ook deze zijn van belang voor het welslagen van de vervolgstudie.