telefoon: 06 51 837 788        e-mail: bert@psycholoog-coach.nl      
     
Selectieassessment

In de laatste fase van een werving- en selectietraject wordt zekerheid verlangd over de juiste kwalificaties van de overgebleven kandidaat. Een assessment draagt daaraan in belangrijke mate bij.
De functie-eisen, of het competentieprofiel, vormt de basis voor de inrichting van het assessment. Twijfels of vragen die tijdens het selectieproces zijn ontstaan worden geïnventariseerd en extra tegen het licht gehouden.
Beoordeeld wordt in hoeverre de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet, waar ontwikkelruimte bestaat en waar de kandidaat mogelijk aanloopt tegen onoverkomelijke beperkingen. Het advies gaat dus verder dan het louter benoemen van de geschiktheid.