telefoon: 06 51 837 788        e-mail: bert@psycholoog-coach.nl      
     
Managementcoach

Betekenis
Als manager van een bedrijf of afdeling is het niet altijd even gemakkelijk om innerlijke twijfels en moeilijke aangelegenheden met iemand te bespreken. De behoefte aan de adviezen en steun van een ervaren manager is binnen de organisatie vaak moeilijk in te vullen. Een externe coach is dan de uitkomst en gemeengoed voor veel managers op allerlei niveaus.

Vragen en gevoelens die spelen
Als jij je herkent in een of meer van de volgende uitspraken dan zou management coaching jou de juiste hulp kunnen bieden:
  • Ik voel me in mijn positie nogal eens eenzaam.
  • Ik vraag me af of ik deze verantwoordelijkheid wel in mijn eentje kan dragen.
  • Ik zou deze beslissing graag eens willen spiegelen.
  • Mijn omgeving schat mijn zelfvertrouwen hoger in dan ikzelf doe.
  • Ik heb de behoefte om af en toe eens vrijuit tegen iemand aan te praten.
  • Ik sta met mijn hulp voor iedereen klaar, maar waar kan ik voor hulp terecht?
  • Ik zou als manager mijn vaardigheden moeten versterken.
  • Managen is voor mij soms een stressvolle aangelegenheid.
  • Ik wil reflectie op mijn functioneren als manager.
Doelgroep
Ervaren en beginnende managers die kritisch naar zichzelf kijken en hun functioneren als manager en als mens op een hoger plan willen brengen. Ook managers die door een individueel coachingstraject hun managementvaardigheden willen versterken of behoefte hebben aan een klankbord zijn met management coaching zeer geholpen.

Doelstelling
Management coaching verhoogt de kwaliteit van de managementrol. Ook geeft het invulling aan de zo vanzelfsprekende behoefte van reflectie voor het handelen als coach, zowel in het leven van alledag als bij het nemen van ingrijpende beslissingen.