telefoon: 06 51 837 788        e-mail: bert@psycholoog-coach.nl      
     
Loopbaancoach

Betekenis
Loopbaan coaching biedt jou als werkende de mogelijkheid om jouw professioneel handelen op een hoger plan te brengen door te praten over datgene dat in en van het werk wordt verwacht, afgezet tegen de kwaliteiten die je hebt.

Vragen en gevoelens die spelen
Als jij je herkent in een of meer van de volgende uitspraken dan zou persoonlijke coaching jou de juiste hulp kunnen bieden:
  • Ik heb er moeite mee om mijn werk af te krijgen.
  • Mijn baas is niet zo tevreden over mij.
  • Ik ben niet tevreden in mijn werk.
  • Ik mis de motivatie in mijn werk.
  • Ik wil een volgende stap in mijn loopbaan maken.
  • Het werk gaat me allemaal te gemakkelijk af.
  • Ik zou een opleiding willen volgen maar weet niet welke.
  • Ik wil van baan veranderen maar weet niet hoe.
Doelgroep
Werkenden die spanning voelen in de wijze waarop ze hun werk doen. Deze spanning wordt doordat de kwaliteiten onvoldoende matchen met de eisen die het werk of de functie stellen.

Doelstelling
Resultaat van de loopbaan coaching is over het algemeen een concreet advies omtrent een te maken loopbaanstap of een advies of hulp gericht op een beter functioneren in de huidige functie.