telefoon: 06 51 837 788        e-mail: bert@psycholoog-coach.nl      
     
Coaching

Een coach helpt mensen om na te laten denken waardoor ze zelf tot verandering komen.

Daar waar goede raad op zijn plaats is, wordt die gegeven. Maar verwacht van mij niet zozeer mijn eigen visie en mening, maar meer de juiste vragen en prikkelende standpunten. Het op deze wijze zelf ontdekken van mogelijkheden werkt veel effectiever.
Ik fungeer dan als gids op je eigen zoektocht.
Daarbij is coachen het op een gestructureerde wijze gesprekken voeren vanuit een warm hart voor de mens die persoonlijke of professionele groei nastreeft.

Drie principes liggen aan de basis van mijn coaching:
  1. Hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen wordt bepaald door zowel onze emoties als onze ratio.
  2. Wanneer emoties onze rationele overwegingen overheersen ontstaat er spanning.
  3. Wat goed gaat moeten we uitbreiden, waardoor wat slecht gaat teruggedrongen wordt.
In mijn coaching wordt veel aandacht besteed aan gedachten en motieven en de emoties die daaruit voortkomen. Daarbij wordt het accent gelegd op de persoonlijke mogelijkheden, want die geven groei. Op deze wijze worden de thema’s die in mijn coaching aan de orde komen besproken:

Zijn:
Wie ben ik?
Welke rollen vervul ik in het leven?

Kunnen:
Wat kan ik?
Over welke kwaliteiten beschik ik?

Willen:
Wat wil ik?
Welke ambities heb ik?

Levensgeluk en succes hebben te maken met een onderlinge balans tussen deze drie thema's.
Zo simpel pakken we de coaching aan en, zoals de praktijk uitwijst, met effect.