telefoon: 06 51 837 788        e-mail: bert@psycholoog-coach.nl      
     
Assessment

Het assessment heeft als doel om mensen te beoordelen. Een beoordeling die gericht is op een huidige of toekomstige situatie, of als onderdeel dient van een persoonlijk ontwikkeltraject.

Het is mooi wanneer een assessment uitwijst dat de geschiktheid voor de geambieerde functie wel klopt. De aandachtspunten, die eventueel naar voren komen, zijn dan te hanteren. Een nieuwe functie moet passen, maar moet ook ontwikkelruimte bieden.
Maar een beoordeling kan ook ongewenste consequenties hebben: een afwijzend oordeel over de geschiktheid voor een volgende functie, of een gewenste loopbaanrichting die als niet realistisch wordt gezien.
En toch moet je verder, de bakens verzetten, de goede weg inslaan.
Ook daarbij past hulp, minstens in de vorm van het juiste advies.

Mijn assessment is helder en kent geen verborgen methodes of bedoelingen. Als de cliënt zich niet in het advies herkent of het niet accepteert, sla ik de plank mis. Natuurlijk, het is mijn oordeel of advies, maar het kent zijn waarde in de maximale acceptatie.

Een assessment bestaat uit verschillende onderdelen die zijn gericht op intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden. Dit kan worden aangevuld met affiniteiten en interesses. Door gebruik te maken van testmogelijkheden via internet houden we de contacttijd beperkt: deze is over het algemeen een halve dag.

De gesprekken vormen de basis, de tests completeren het beeld dat uit de gesprekken naar voren komt. De persoonlijke benadering en het gezamenlijk invulling geven aan het beoordelingsproces is de wijze waarop het beste resultaat tot stand komt.

Het schriftelijk rapport dat naar aanleiding van het assessment wordt opgesteld is beknopt en in helder Nederlands opgesteld.

De doorlooptijd van een assessment is enkele dagen, van aanmelding tot rapport. We hebben een hekel aan lange wachttijden.
Door de kleinschaligheid waarvoor ik heb gekozen kan ik zelf alle contacten onderhouden, ten behoeve van het assessment, met opdrachtgever en kandidaat. Dat is wel zo prettig.